Taking too long? Close loading screen.

Rozumiemy Biznes

Tworzymy z pasją rozwiązania dla biznesu. Przetwarzamy dane pierwotne i wtórne tworząc użyteczne raporty branżowe. Stworzymy dla Twojego biznesu System Informacji o Rynku.

Synthetos – marketing jest piękny

O nas

Zajmujemy się realizacją badań marketingowych w pełnym zakresie przedmiotowym od roku 2006. Przeprowadzamy analizy rynku pod względem jakościowym oraz ilościowym, wykorzystując metody powszechnie stosowane w badaniach marketingowych.

Kontrolujemy jakość obsługi klienta, korzystając z rozległej bazy zarejestrowanych tajemniczych klientów.

Dokładamy szczególnych starań, aby możliwie efektywnie wykorzystywać środki przeznaczone na realizacje marketingowe w ramach budżetów naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Wartości

Naszą misją jest dostarczanie użytecznych narzędzi i opracowań o rynkach, zachowaniach konsumenckich i o konkurencji. W pracy badawczej przestrzegamy kodeksu ESOMAR. Naszym celem jest zebranie i przeanalizowanie danych w sposób trafny i rzetelny. Jesteśmy otwarci na stosowanie nowoczesnych metod realizacji badań. Kładziemy duży nacisk na użyteczność naszych raportów. Motorem naszego działania jest zadowolenie wszystkich uczestników badań - od zleceniodawców po respondentów.

Stosowane metody

W zależności od potrzeb i możliwości Klienta oraz celu badania dobieramy najbardziej odpowiednie metody realizacji badań. Do zbierania informacji wykorzystujemy zarówno kanały elektroniczne (ankiety internetowe, wywiady pogłębione z wykorzystaniem komunikatorów, moderowane grupy dyskusyjne na zamkniętym forum) jak i te tradycyjne (wywiady telefoniczne, wywiady osobiste w domach lub miejscach pracy respondentów, ankiety uliczne, grupy fokusowe.

Doświadczenie

Mamy na swoim koncie projekty m.in. dla firm z branż: FMCG, IT, budowlanej, energetycznej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, gastronomicznej, internetowej i branży usług B2B. Realizujemy badania dla firm polskich i zagranicznych. Współpracujemy również jako podwykonawcy z firmami konsultingowymi, agencjami marketingowymi i PR jak i samymi agencjami badań rynku.

Zapewniamy:

 • Pomoc w określeniu potrzeb badawczych

 • Dostosowanie metod i narzędzi badawczych do celu badania z uwzględnieniem budżetu przeznaczonego na badania

 • Przygotowanie narzędzi badawczych (kwestionariuszy i scenariuszy do badań)

 • Określenie wielkości oraz struktury próby

 • Rekrutację ankieterów, ukrytych klientów oraz respondentów (w przypadku badań internetowych)

 • Kontrolę wyników badania

 • Analizę danych oraz opracowanie raportu z badania

Posiadamy:

 • Siatkę koordynatorów i ankieterów w całej Polsce

 • Bazę tajemniczych klientów w całej Polsce (również w niewielkich miejscowościach)

 • Bazę respondentów do badań internetowych o wielkości i strukturze zapewniającej próbę do większości typów badań

 • System do badań internetowych i telefonicznych (CAWI i CATI)

 • Wieloletnie doświadczenie w badaniach marketingowych

Nasza oferta

Nasza oferta zawiera szeroki zakres badań, które można podzielić w zależności od zastosowanych technik badawczych i przedmiotu badania.

Techniki badawcze:

 • Badania ilościowe: ankiety internetowe, wywiady face-to-face (ankiety papierowe, ankiety CAPI, badania w punktach handlowych), wywiady telefoniczne (CATI)

 • Badania jakościowe internetowe: wywiady pogłębione prowadzone przez komunikatory, moderowane grupy fokusowe w zamkniętych forach lub czatach

 • Badania jakościowe tradycyjne: wywiady pogłębione metodą face-to-face, wywiady grupowe w fokusowniach

 • Badania desk research

 • Badania typu Mystery Shopping

Przedmiot badania:

 • Badania rynku, analizy branżowe

 • Badania jakości obsługi

 • Badania satysfakcji klientów

 • Badania potrzeb i preferencji konsumentów

 • Badania użytkowania produktu/usługi oraz motywacji zakupowych

 • Badania elastyczności cenowej

 • Analizy segmentacyjne klientów

 • Testy opakowań, produktów, nazw, kampanii promocyjnych

 • Kontrola punktów sprzedaży detalicznej

Panel Respondenta

Główna rolą Panelu jest realizacja celów badawczych poprzez rekrutację Respondentów do badań internetowych.

Uczestnicy badania (Respondenci) otrzymują zaproszenie do udziału w badaniu polegającym  na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie internetowej.

Udział w badaniu uzależniony jest od spełnienia pożądanych kryteriów rekrutacyjnych (płeć, wiek, zawód, użytkowanie określonych produktów itp.) oraz od ilości ankiet wymaganych do realizacji badania.

Czekamy na kontakt

Czekamy na zapytanie ofertowe. Prześlij nam specyfikację badania korzystając z formularza kontaktowego, napisz na maila lub zadzwoń. Do usłyszenia!

Synthetos LTD

40 Tooting High Street,

SW170RG London, England

 • kontakt@synthetos.co.uk